Landskap

Paraply Landskap utarbeider alt innen landskapsarkitektur fra overordnede idéskisser til detaljprosjektering og oppfølging i byggefase.

-      Utomhusplaner

-      Prosjektkalkyler

-      Detaljprosjektering

-      Oppfølging i byggefase

-      Mulighetsstudier

-      Illustrasjonsplaner

-      Planteplaner

-      Konseptskisser

-      Naturkartlegging

Spesialkompetanse

-      Sansehager

-      Takhager

-      Moderne overvannshåndtering

Vi er opptatt av å skape gode uterom i menneskelig skala