Plan og analyse

 
Paraply Plan bistår også i hele eller deler av reguleringsplanprosesser og som underleverandør. Paraply Plan kan bidra med alt fra en hel reguleringsplanprosess til enkeltrapporter som: 

          -      Planinitiativ

          -      Plankart 

          -      Illustrasjonskart

          -      Reguleringsplan dokumenter (planbeskrivelser, bestemmelser etc.)

          -      Handelsanalyser 

          -      Stedsanalyser

          -      ROS-analyser 

          -      Mobilitetsanalyser

          -      Naturmangfoldrapporter


Spesialkompetanse


         -      Regulering

         -      Stedsanalyser

         -      GIS

         -     Marinbiologi