Hvem er vi? 


Paraply Plan & Landskap er et plan- og landskapsarkitekturselskap som håndterer planer fra idé til vedtak. Ingen plan er for liten, ingen plan er for stor, til å komme under paraplyen.

Som et ungt og dynamisk selskap har vi i stor grad fleksibilitet i størrelse på prosjekter. Vi har alt fra mindre selskaper, borettslag og privatpersoner til større utbyggere og arkitektkontorer. Vi utarbeider alt fra overordnede konseptskisser til detalerte utomhusplaner og oppfølging i byggefaser.

De positive tilbakemeldingene fra kunder er at vi har god og tett oppfølging med rask leveringstid til gode priser. Vi har fokus på at arbeidet i stor grad skal være gjennomførbart og realistisk, samtidig som det er både kreativt og bærekraftig.
 

Ansatte


Åsa Haaland er by- og regionplanlegger og er partner. Hun jobber mye med regulering og ulike analyser i forbindelse med byggesak og planarbeid. Åsa har en litt uvanlig fagkombinasjon med spesialisering i marinbiologi. Det har blant annet ført til at hun har tatt flere oppdrag i å undervise i «livet i fjæra» og jobbet opp mot marine temaer i prosjekter. I 2020 ledet hun Paraply sitt bidrag til finaleplass i en nasjonal innovasjons- og stedsutviklingskonkurranse, med forslag om å etablere innovativ sjømatnæring som kan generere viktige arbeidsplasser i Norges minste kommune, Utsira. 

«Jeg ønsker at alle skal ha tilgang til byer og tettsteder man ønsker å reise til, leve og bo i - samtidig som det legges til rette for et styrket biologisk mangfold både på land og i vann».


[email protected]


Live Smelvær Høgelid er landskapsarkitekt fra NMBU, er partner og leder av landskapsavdelingen. Live er spesielt dyktig på konseptutvikling, identifisere brukeres behov og er løsningsorientert. Hun har blant annet designet takhager, lekeplasser, boligområder og planarbeid. 

«Jeg brenner for at stedene vi designer skal være tilpasset menneskelig skala og at vi skaper steder der menneske ønsker å være aktive og trives. Jeg ser at sykkelveiene som har kommet de siste årene i Bergen blir mye brukt og gjør det attraktivt å sykle - denne utviklingen må vi fortsette med!»[email protected]

 

 


Mahshid Alikhah er senior landskapsarkitekt og har erfaring med takhager, parker, private hager og har vært med å designe den Japanske ambassaden i Teheran. Mahshid har øye for detaljer, er nøyaktig og tilegner raskt ny kunnskap. I Paraply har hun laget photoshop-illustrasjoner og detaljert alt fra takhager til bolig- og næringsområder. 

«Natur er veldig viktig for oss og hvis vi bygger noe i byen bør vi ha naturen i fokus - det er viktig å planlegge for fremtidige generasjoner»


[email protected] Cecilie Waage Rivenæs er landskapsarkitekt fra NMBU, og har jobbet som sesongarbeider hos Svein Boasson i grøntavdelingen med skjøtsel av bl.a parker, borettslag og langs Bybanen. Cecilie er vår nyeste under paraplyen og har til nå laget illustrasjonsplaner, bistått i utomhusplaner og utarbeidet naturmangfoldsanalyse. Cecilie har tidlig vist at hun tar utfordringer på strak arm, og gjennomfører dem på en god måte. Temaer hun er spesielt opptatt av, er inkluderende uteområder. 

«Jeg ønsker å bidra til en grønnere hverdag og gi mennesker gode opplevelser i et landskap som alle kan ta del i»


[email protected]