HVEM ER VI?

Hvem er vi
Paraply Plan & Landskap er et selskap bestående av engasjerte planleggere og landskapsarkitekter med små og store prosjekter i hele norge. 


Hva er vi opptatt av
Selskapet er stiftet og drevet av engasjerte mennesker, med et sterkt ønske om å påvirke byene og bygdene våre til å bli bedre steder å bo og leve. 

Hva jobber vi med?
 Paraply jobber med alt fra reguleringsplaner, utomhusplaner, detaljprosjektering til oppfølging i anleggsfase. Vi utarbeider også ulike analyser for mobilitet, stedsutvikling, handel med blant annet hjelp av GIS-verktøy.

Klima og vår rolle
Vi er opptatt av hvordan våre fag kan bidra til å lage gode løsninger som kan være en brikke i å oppnå FN's bærekraftsmål. Planer og tegninger som utarbeides skal være positive for miljø, og samtidig være gjennomførtbart. 


Dynamisk
Tilbakemeldinger vi spesielt får er at vi er et ungt og dynamisk selskap som snur vi oss fort rundt, med tett kundeoppfølging.

PLAN

Paraply utarbeidet alt fra planoppstart til vedtak. Vi utarbeider også analyser til både reguleringsplaner og byggesak samt mulighetsstudier. Noe som skiller oss ut fra andre kontorer er vår spesielle kompetanse innen marin byutvikling. 

LANDSKAP

Paraply har landskapsarkitekter som jobber med konseptskisser til detaljsprosjektering. Vi har varierte oppdrag med alt fra store boligkomplekser til mindre næringslokaler. Vår spesialkompetanse er prosjektering og design av takhager, overvannshåndtering og sansehager.